Το Kendo

Το Kendo, ο δρόμος του σπαθιού, είναι το αρχαιότερο , το πιο αξιοσέβαστο και το πιο δημοφιλές από τα σύγχρονα συστήματα πειθαρχίας budo.

σύγχρονο kendo χρησιμοποιείται σπαθί φτιαγμένο από μπαμπού (shinai) για την ελεύθερη εξάσκηση (keiko) και ομοίωμα katana φτιαγμένο από ξύλο για την εξάσκηση στις παραδοσιακές φόρμες (kata). Η χρήση του katana πραγματοποιείται ακόμα, σε πολύ υψηλού επιπέδου εκτέλεση των kata και στην τέχνη του iaido.
Η στολή (gi & hakama) είναι βασισμένη στην παραδοσιακή ιαπωνική ενδυμασία και ο προστατευτικός εξοπλισμός (bogu) αντλεί την ιστορία του από την πανοπλία που φορούσαν οι Ιάπωνες Samurai.

Η εξάσκηση στο kendo είναι μία από τις καλύτερες και εντονότερες για το σώμα και το πνεύμα, ασκήσεις που μπορεί να βρει κανείς στις ιαπωνικές πολεμικές τέχνες. Και παρότι δεν είναι ιδιαίτερα ορατό στον τυχαίο παρατηρητή, οι ικανότητες αυτές εκπαιδεύουν τον ασκούμενο πολύ καλύτερα και σε θέματα αυτοάμυνας.